Er is helaas nu nog geen hard bewijs dat het zorgt voor minder parkinson klachten maar de resultaten zijn hoopvol. Wel is aangetoond dat dopamine beter wordt opgenomen door de hersenen.
GDNF zorgt ook vaak voor een mentale verbetering maar dat is nog niet goed onderzocht.

bron: https://www.researchgate.net/publication/331376129_Extended_Treatment_with_Glial_Cell_Line-Derived_Neurotrophic_Factor_in_Parkinson's_Disease